Pilwal Mission Centre

بالوال هی کنیسه قبیله النویر. یعیش الشعب النویر فی المناطق الحدودیه بین السودان وإثیوبیا. هم رعاه تقلیدیون، یقودون ماشیتهم لمصادر المیاه فی مواسم الجفاف.

بالوال هی واحده من المراکز المهمه التی أنشئت مؤخرا، لکنها لدیها بالفعل سته الکنائس صغیره لأنها مرتبطه: واث غال؛ مالو؛ ثورو؛ الغفران؛ ثیاجاک؛ بال دیانغ. انتهت کنیسه بالوال مؤخرا تشیید مبنى مسقوف من الصفیح الجدیده. والقس بیتر جاک، الشماس، هو المسئول، سیتم قریبا رسامته کاهنا.