Pilwal Mission Centre

بالوال هی كنیسه قبیلة النویر. یعیش الشعب النویر فی المناطق الحدودیة بین السودان وإثیوبیا. هم رعاة تقلیدیون، یقودون ماشیتهم لمصادر المیاه فی مواسم الجفاف.

بالوال هی واحدة من المراكز المهمة التی أنشئت مؤخرا، لكنها لدیها بالفعل ستة الكنائس صغیره لأنها مرتبطة: واث غال؛ مالو؛ ثورو؛ الغفران؛ ثیاجاك؛ بال دیانغ. انتهت كنیسة بالوال مؤخرا تشیید مبنى مسقوف من الصفیح الجدیدة. والقس بیتر جاك، الشماس، هو المسئول، سیتم قریبا رسامته كاهنا.